ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Aerodance (Γυμναστική για όλους)

Η Γυμναστική για όλους περιλαμβάνει στοιχεία από διάφορα αθλήματα της γυμναστικής (ενόργανη, ρυθμική, αεροβική, ακροβατική κλπ). 

Τα τμήματα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε φεστιβάλ και διαγωνισμούς, όπου παρουσιάζουν το πρόγραμμα που έχουν προετοιμάσει κατά τη διάρκεια του έτους. Τα προγράμματα είναι ομαδικά, συνήθως θεματικά, και υπάρχει η δυνατότητα χρήσης οργάνων.

elsqbgenfritplroru

       ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ


             

                                        ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ


                  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ